Biz özündə çox böyük qüvvə və insanlar üçün mənfəətlər olan dəmiri endirdik

Məhsullar

Biz misilsiz texnologiyası və mükəmməl keyfiyyətinə görə bütün dünyada tanınan genişmiqyaslı polad məhsulları, o cümlədən isti haddelenmiş polad təbəqələr, plitə, məftil rulonu, soyuq haddelenmiş polad təbəqələr, sinklənmiş dəmir təbəqələr və paslanmayan polad ixrac edirik.

İsti
haddelenmiş polad

Polad
plitələr

Soyuq haddelenmiş polad

Məftil rulonu

Elektrik polad

Sinklənmiş polad

Biz dünyanın aparıcı polad şirkətlərindən biri kimi, öz mövqeyimizi saxlamaq istəyirik

27.1K

Ton polad yükləmələr

81

Ölkədə müştəri

Biz özündə çox böyük qüvvə və insanlar üçün mənfəətlər olan dəmiri endirdik