Alizadeh LLC

“Alizadeh LLC” Asiya və Avropa boyu zavodlara fərdi xidmət göstərməyə diqqəti cəmləyərək, aidiyyəti bazarlarda əlaqələrin idarə olunması və qara və əlvan metallar üzrə təcrübənin misilsiz vəhdəti vasitəsil əpeşəkar yanaşma və maliyyə təhlükəsizliyini təmin edir. Bizim sadiq komandamız və ən müasir avadanlıq və daşıma avtomobillərimiz var və biz müştərilərimizin bütün metal ehtiyacları üçün “bir pəncərə” sistemini təmin edirik.

Bu məqsədlə Şirkət özünü rəqiblərdən uzaqlaşdırmaq üçün yeni strateji prioritetlər işləyib hazırlayır. Bunlara daxildir: üstün müştəri təcrübəsi, xərclərə rəhbərlik və yeni imkanların dəyərləndirilməsi. Bunların hər üçü “Alizadeh Group” şirkətinin yeni mütərəqqi korporativ mədəniyyəti ilə dəstəklənəcəkdir.

• Üstün müştəri təcrübəsi – hər hədəf bazarda müştərilərimizə misilsiz satış təklifi vermək məqsədi daşıyır;
• Xərclərə rəhbərlik – əsas polad məhsullarında əhəmiyyətli xərc üstünlüyünə nail olmaq məqsədi daşıyır;
• Yeni imkanlar – müasir qlobal texnologiya və yeni biznes modellərindən istifadəni dəyərləndirmək və nəticə etibarilə, ondan yararlanmaq məqsədi daşıyır.