Həm sosial baxımdan mühüm infrastrukturun, həm də başlıca sənaye müəssisələrinin tikintisində istifadə edilən armaturdan şalbana qədər geniş çeşidli məhsullar.

0M
ton polad
0M
ton kömür

Tikinti

Poladdan inşa edilmiş.

İnşa edilmiş hansı mühitə baxsanız, orada polad vardır. Ən dərin özüllər və tunellərdən ən hündür binalar və xüsusi körpülərə qədər polad bu gün asılı olduğumuz və sabah ehtiyacımız olacaq konstruksiyalar üçün tələb olunan güc, çoxtərəflilik və uzunömürlü davamlılığı təmin edir.

Enerji

Dünyanın enerji ilə təchiz edilməsi.

Enerji poladdan asılıdır. O, günəş və külək enerjisindən başlayaraq, neft, qaz və nüvə enerjisinə qədər hər enerji növünün hasilatı və nəqlinə imkan verən infrastrukturu təmin edir. Biz bu mühüm sənayenin sərt iş şərtlərinə cavab verən ixtisaslaşmış polad hazırlayaraq, bazarda enerji üçün polad istehsalı sahəsində liderik.

Avtomobil və mütəhərriklik

Yeni mütəhərrik dünya üçün “daha ağıllı” polad.

Avtomobil istehsalı sürətlə inkişaf edir. Ekoloji iş mexanizminə diqqət yönəldikcə, avtomobil istehsalçıları daha yüngül, daha güclü və daha dayanıqlı avtomobillərə ehtiyac duyurlar.

Həyatın özəyi

Müasir dünya poladdan asılıdır; o, etdiyimiz hər şeyə nüfuz edib.

Polad bizi daşıyan avtomobillər və infrastruktur, eləcə də yaşadığımız və işlədiyimiz binalar üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. O, cəmiyyətimizin həyat mənbəyi olan enerjini ötürür, aldığımız məhsulları qoruyur və asılı olduğumuz avadanlıqları yaradır. Biz polad istehsal edərkən, ekologiyaya təsiri azaltmağa kömək edən dəyərli əlavə məhsullar yaradırıq.

Dağ-mədən

İrəliləyişə zəmin yaradan xammal.

“Daha ağıllı” polad yüksək keyfiyyətli xammaldan asılıdır. Biz, dünyanın aparıcı dəmir filizi istehsalçılarından biri kimi, dəmir filizi ehtiyaclarımızın təxminən yarısını təchiz edirik və polad hazırlanmasında mühüm olan kömürün növləri ilə təmin edirik. Dağ-mədən ehtiyatlarımız öz əməliyyatlarımızı təchizatın təhlükəsizliyi və keyfiyyəti, müştərilərimizi isə yüksək dəyərli xammal mənbəyi ilə təmin edir.

Tikinti

Poladdan inşa edilmiş.

İnşa edilmiş hansı mühitə baxsanız, orada polad vardır. Ən dərin özüllər və tunellərdən ən hündür binalar və xüsusi körpülərə qədər polad bu gün asılı olduğumuz və sabah ehtiyacımız olacaq konstruksiyalar üçün tələb olunan güc, çoxtərəflilik və uzunömürlü davamlılığı təmin edir.

Enerji

Dünyanın enerji ilə təchiz edilməsi.

Enerji poladdan asılıdır. O, günəş və külək enerjisindən başlayaraq, neft, qaz və nüvə enerjisinə qədər hər enerji növünün hasilatı və nəqlinə imkan verən infrastrukturu təmin edir. Biz bu mühüm sənayenin sərt iş şərtlərinə cavab verən ixtisaslaşmış polad hazırlayaraq, bazarda enerji üçün polad istehsalı sahəsində liderik.

Avtomobil və mütəhərriklik

Yeni mütəhərrik dünya üçün “daha ağıllı” polad.

Avtomobil istehsalı sürətlə inkişaf edir. Ekoloji iş mexanizminə diqqət yönəldikcə, avtomobil istehsalçıları daha yüngül, daha güclü və daha dayanıqlı avtomobillərə ehtiyac duyurlar.

Həyatın özəyi

Müasir dünya poladdan asılıdır; o, etdiyimiz hər şeyə nüfuz edib.

Polad bizi daşıyan avtomobillər və infrastruktur, eləcə də yaşadığımız və işlədiyimiz binalar üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. O, cəmiyyətimizin həyat mənbəyi olan enerjini ötürür, aldığımız məhsulları qoruyur və asılı olduğumuz avadanlıqları yaradır. Biz polad istehsal edərkən, ekologiyaya təsiri azaltmağa kömək edən dəyərli əlavə məhsullar yaradırıq.

Dağ-mədən sənayesi

İrəliləyişə zəmin yaradan xammal.

“Daha ağıllı” polad yüksək keyfiyyətli xammaldan asılıdır. Biz, dünyanın aparıcı dəmir filizi istehsalçılarından biri kimi, dəmir filizi ehtiyaclarımızın təxminən yarısını təchiz edirik və polad hazırlanmasında mühüm olan kömürün növləri ilə təmin edirik. Dağ-mədən ehtiyatlarımız öz əməliyyatlarımızı təchizatın təhlükəsizliyi və keyfiyyəti, müştərilərimizi isə yüksək dəyərli xammal mənbəyi ilə təmin edir.