Biz Alizadeh Group şirkətinin biznes fəlsəfəsinə əsaslanaraq, illər boyu müştərilərimizin etibarını qazanmışıq. Bu, biznesimizin ən təməl və dəyərli resursudur. İstehsal etdiyimiz polad inşaat və infrastruktur sektorlarında geniş istifadə edilir.

0M
ton polad
0K
ton kömür

Enerji sənayesində metal məhsullar və avadanlıq biznesimiz üç seqmentdən ibarətdir:

Yerin altından neft və qazın hasil edilməsində istifadə olunan metal məhsullar, xüsusilə neft hasil edən ölkələrdə tətbiq olunan boru mallar yaxud OCTG.Neft yatağı avadanlığı, materialları və xidmətləri və neft və qazın uzaq məkanlara nəqlində istifadə edilən borular (boru-kəmərlər).

Biz aparıcı istehsalçılarla uzunmüddətli əlaqələrlə bərabər, yetkin OCTG paylanma kanalları qurmuşuq.

Biz perspektivli yeni məhsulalrın müəyyənləşdirilməsi, yeni bazarların yaradılması və müvafiq biznes fəaliyyətinin təşkilindən ibarət biznesin qurulması istiqamətində irəliləyirik.

Metal məhsullar

Polad plitə, polad lövhə və rulon materialları, polad tikinti boruları və dəmiryolu tunelləri, avtomobil, cihazın hissələri.
Biz müxtəlif metal məhsullar, o cümlədən polad təbəqələr, boru məhsulları üçün qlobal dəyər zəncirlərimiz ilə yerli icmaların və sənayelərin inkişafına töhfə veririk.

Biznesimiz geniş çeşidli metal məhsulları əhatə edir.

Biznesimiz polad təbəqələr və boru məhsulları kimi polad məhsullardan başlayaraq, aliminium və titan kimi qara metallara qədər müxtəlif sahələrdə istifadə olunan və həyatımızı dətəkləyən geniş çeşidli metal məhsulları əhatə edir. Bu sahələrə avtomobillər, gəmilər, təyyarələr və qatarlar kimi nəqliyyat vasitələri; evin döşənməsi və ofis avadanlığı; və neft və təbii qazın qazılması və nəqlində istifadə olunan neft hasil edən ölkələrdə tətbiq olunan boru mallar (OCTG).

Enerji sənayesində metal məhsullar və avadanlıq biznesimiz üç seqmentdən ibarətdir:

Yerin altından neft və qazın hasil edilməsində istifadə olunan metal məhsullar, xüsusilə neft hasil edən ölkələrdə tətbiq olunan boru mallar yaxud OCTG.Neft yatağı avadanlığı, materialları və xidmətləri və neft və qazın uzaq məkanlara nəqlində istifadə edilən borular (boru-kəmərlər).

Biz aparıcı istehsalçılarla uzunmüddətli əlaqələrlə bərabər, yetkin OCTG paylanma kanalları qurmuşuq.

Biz perspektivli yeni məhsulalrın müəyyənləşdirilməsi, yeni bazarların yaradılması və müvafiq biznes fəaliyyətinin təşkilindən ibarət biznesin qurulması istiqamətində irəliləyirik.

Metal məhsullar

Polad plitə, polad lövhə və rulon materialları, polad tikinti boruları və dəmiryolu tunelləri, avtomobil, cihazın hissələri.
Biz müxtəlif metal məhsullar, o cümlədən polad təbəqələr, boru məhsulları üçün qlobal dəyər zəncirlərimiz ilə yerli icmaların və sənayelərin inkişafına töhfə veririk.

Biznesimiz geniş çeşidli metal məhsulları əhatə edir.

Biznesimiz polad təbəqələr və boru məhsulları kimi polad məhsullardan başlayaraq, aliminium və titan kimi qara metallara qədər müxtəlif sahələrdə istifadə olunan və həyatımızı dətəkləyən geniş çeşidli metal məhsulları əhatə edir. Bu sahələrə avtomobillər, gəmilər, təyyarələr və qatarlar kimi nəqliyyat vasitələri; evin döşənməsi və ofis avadanlığı; və neft və təbii qazın qazılması və nəqlində istifadə olunan neft hasil edən ölkələrdə tətbiq olunan boru mallar (OCTG).